Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Regulamin zamawiania paszportów

Regulamin zamawiania druków paszportów dla zwierząt towarzyszących
za pośrednictwem strony internetowej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z siedzibą w Katowicach,

ul. Walecznych 4, tel. 327261507, tel/fax 322294087, tel.mobil. 668351759

 

 1. Zamówienia składają lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania paszportów lub podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt (zwane dalej zlz)
 2. W zamówieniu należy podać:
  1. imię i nazwisko kierownika zlz,
  2. nazwę i adres zlz,
  3. adres do wysyłki
  4. adres e-mail do korespondencji,
  5. imię i nazwisko lekarza weterynarii, któremu paszporty mają być przypisane
  6. wybraną ilość zamawianych paszportów (min. 4 sztuki, max.25 sztuk)
  7. ilość nierozliczonych z izbą paszportów (max. 5 sztuk)
  8. ewentualne uwagi lub wyjaśnienia
 3. Po wysłaniu zamówienia zamawiający otrzymuje na wpisany w zamówienia adres e-mail wygenerowane przez system powiadomienie o zarejestrowaniu zamówienia, wyliczoną kwotę do wpłaty za zamówienie (ilość paszportów x aktualna cena jednostkowa) oraz numer zamówienia.
 4. Aby otrzymać zamówione paszporty należy dokonać wpłaty wyliczonej kwoty na podane konto bankowe Śl.I.L-W. z podaniem numeru zamówienia.
 5. W przypadku wysłania kilku zamówień z jednego zlz, dla kilku upoważnionych lekarzy weterynarii można dokonać zbiorczej wpłaty sumując wyliczone kwoty i podając w tytule przelewu numery wszystkich zamówień.
 6. Wysyłka zamówionych paszportów na podany adres do wysyłki następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Śl.I.L-W. w każdą kolejną środę lub piątek roboczy, listem poleconym, priorytetowym.
 7. Koszt wysyłki paszportów ponosi Śl.I.L-W.
 8. Po otrzymaniu zamówienia biuro Śl.I.L-W. wysyła na podany adres e-mail aktualny status zamówienia informujący o przyjęciu zamówienia i jego realizacji.
 9. W przypadku stwierdzonych nieścisłości wysyłana jest na wskazany do korespondencji adres e-mail informacja z prośbą o wyjaśnienie.
 10. Po otrzymaniu prawidłowego zamówienia wysyłana jest na wskazany do korespondencji adres e-mail informacja o przewidywanym terminie wysyłki, a po otrzymaniu żądanej kwoty data faktycznej wysyłki paczki paszportów.
 11. Wszelkie wyjaśnienia i uwagi po wysłaniu zamówienia należy kierować na adres e-mail Śl.I.L-W.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. Regulamin sporządzony został na podstawie art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003, art. 24a-h ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. z 2014, poz. 1539), uchwały KRL-W nr 55/2015/VI z dnia 29 września 2015r. w sprawie prowadzenie rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych i rozporządzenia MRiRW w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1574)
Kategoria: /