Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Regulamin zamieszczania ogłoszeń

Regulamin zamieszczania na stronie internetowej
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
z siedzibą w Katowicach,
ul. Walecznych 4, tel. 327261507, tel/fax 322294087, tel.mobil. 668351759
ogłoszeń dotyczących: ofert pracy, kupna lub sprzedaży sprzętu
koniecznego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
lokalu na potrzeby zlz

 1. Ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie lekarze weterynarii członkowie samorządu zawodowego lub podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt.
 2. Ogłoszenie zamieszcza się za pomocą formularza na stronie internetowej ŚI.I.L-W.
 3. Do formularza należy wpisać:
  1. Tytuł ogłoszenia
  2. Treść ogłoszenia
  3. Imię i nazwisko zlecającego publikację ogłoszenia
  4. Adres e-mail zlecającego publikację ogłoszenia (do korespondencji)
  5. Numer telefonu zlecającego publikację ogłoszenia (do kontaktu w sprawach związanych z publikacją ogłoszenia)
  6. Adres e-mail do umieszczenia w ogłoszeniu (jeśli jest inny niż do korespondencji)
  7. Numer telefonu do umieszczenia w ogłoszeniu (jeśli jest inny niż do korespondencji)
  8. Wybrać kategorię ogłoszenia z podanych możliwych
  9. Określić proponowaną datę rozpoczęcia publikacji oraz wybrać okres przez jaki oferta ma być publikowana (z podanych możliwych)
  10. Ewentualne uwagi wpisać w pole uwag
 4. Po wysłaniu zgłoszenia na podany adres e-mail system wygeneruje potwierdzenie zarejestrowania ogłoszenia
 5. Biuro Śl.I.L-W., po weryfikacji ogłoszenia, polegającej na sprawdzeniu czy treść oferty nie wykracza poza przedmiot tego regulaminu, opublikuje je, o czym zostanie powiadomiony zgłaszający na adres e-mail podany do korespondencji
 6. Biuro Śl.I.L-W. może zamieścić w ogłoszeniu ew. załączniki jeżeli zostaną one przesłane osobno na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz będą spełniały następujące wymagania:
  • Dopuszczalne formaty plików: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG
  • Wielkość jednego pliku nie przekraczająca 200kB
 7. Biuro Śl.I.L-W może odmówić zamieszczenia w treści ogłoszenia dołączonych plików jeżeli nie spełniają one warunków formalnych lub gdy treść ogłoszenia wykracza poza zakres regulacji regulaminowej
 8. Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość treści ogłoszenia oraz ewentualnie zamieszczonych plików, natomiast weryfikuje dane wskazane z danymi faktycznymi (przynależność zgłaszającego do samorządu zawodowego, dane zakładu leczniczego dla zwierząt zgłoszone do ewidencji zlz prowadzonej przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną)
 9. Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Śl.I.L-W. jest bezpłatne.
Kategoria: /