Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Śląskie Forum

Zaproszenie na Koncert w AM Katowice, 26.09.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym na dzień 26 września br. spotkaniem członków Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz uroczystym koncertem w Akademii Muzycznej w Katowicach, prosimy chętnych członków naszej Izby o zgłaszanie do biura Izby chęci uczestnictwa w tym koncercie, w terminie nieprzekraczającym dnia 10 września br. Jak przekazał nam obecny Prezes Śląskiego Forum - na chwilę obecną nie zostały ustalone żadne limity miejsc dla poszczególnych Samorządów. Jednak w przypadku bardzo dużej ilości chętnych osób, bilety będą reglamentowane.

Poniżej znajduje się program koncertu.

program

Kategoria: /