Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Paszporty

Przypominamy - od 01 lipca 2016 zmiana zasad wprowadzania danych z paszportów do systemu WetSystems

Przypominamy, że od 01 lipca 2016 roku lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących obowiązani są do samodzielnego wpisywaniania danych dotyczących wystawionych paszportów do systemu komputerowego WetSystems, w ciągu 3 dni od daty wystawienia paszportu (uchwała KRL-W z dnia 31 marca 2016 nr 77/2016/VI w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r., Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz Nr 56/2015/VI w sprawie zmiany uchwały nr 48/2015/VI KRL-W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących).

W związku z powyższym biuro Izby nie wysyła czystych oraz nie przyjmuje wypisanych kwestionariuszy zwrotnych.

Kategoria: /