Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Paszporty

UWAGA! Zmiana ceny za paszporty!!!

UWAGA lekarze weterynarii wystawiający paszporty dla zwierząt towarzyszących.
W dniu 24 października 2015r. zmienia się cena za paszporty.

Zgodnie z treścią rozporządzenia MRiRW za wystawienie paszportu lekarz weterynarii
pobiera opłatę w wysokości 100 zł,
natomiast koszt zakupu jednego druku paszportu w okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej
wynosić będzie 30 zł

Piotr Katarzyński
Kategoria: /