Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Paszporty

Dyrektywa - handel w UE

Poniżej zamieszczamy DYREKTYWĘ RADY  92/65/EEC z 13 lipca 1992 roku określającą wymagania zdrowotne zwierząt obowiązujące w handlu i przywozie do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków, które nie podlegają wymaganiom zdrowotnym zwierząt ustanowionym w specjalnych przepisach Wspólnoty wymienionych w Załączniku A (I) do Dyrektywy 90/425/EEC, gdzie artykuł 10 dotyczy psów i kotów wywożonych na handel:

dyrektywa

Kategoria: /