Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Paszporty

"Właściciel" w paszporcie

Poniżej zamieszczamy link do pisma Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i odpowiedzi udzielonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dotyczące właściciela zwierzęcia wpisywanego do paszportu.

http://www.vetpol.org.pl/component/content/article?id=569

Przypominamy, że do paszportu można wpisac wyłącznie osobę fizyczną (imię i nazwisko), która w paszporcie musi się podpisać pod danym dotyczącymi jego osoby. Jak wynika z pisma MRiRW można, w przypadku zwierząt, które są własnością Skarbu Państwa, Policji, Straży Pożarnej, nanieść stosowny dopisek w paszporcie.

Powyższe nie dotyczy stowarzyszeń, towarzystw lub innych fundacji zajmujących się wywozem zwierząt za granicę do adopcji. Paszporty wypisane na wymienione instytucje są unieważniane.

Kategoria: /