Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Nabór kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie poszukuje lekarzy weterynarii do prowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu cieszyńskiego w zakresie spełnienia wymogów bioasekuracji.

ogłoszenie o naborze

Kategoria