Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Absolwenci

Reminiscencje pozjazdowe - od 1 kwietnia 2018r. składka 45 zł

Informujemy, że Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z wyborami uzupełniającymi  odbył się 10 marca 2018r. w Domu Lekarza w Katowicach. Zjazd udzielił Radzie Śl.I.L-W. absolutorium.

Obecnych na Zjeździe było 55 delegatów (58,51%), tak więc Zjazd był ważny i uprawniony do podejmowania uchwał i dokonywania wyborów.

W związku z powyższym na zastępcę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostal wybrany lek. wet. Krzysztof Sikorski - GRATULUJEMY!

Ponadto Zjazd podjął między innymi uchwałę nr 7/2018 w sprawie składki na okres od IV 2018 do III 2019, z której wynika, że od 1 kwietnia 2018r. składka członkowska wynosić będzie 45 zł miesięcznie. Składka za dany miesiąc winna być dokonana do 10-go następnego miesiąca

Dla lekarzy weterynarii wpisujących się do rejestru Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i uzyskujących prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy lub ponownie po jego utracie pierwsza składka  od kwietnia 2018 r. wynosić będzie 150 zł. 

Dla lekarzy weterytnarii wpisujących się do rejestru lekarzy weterynarii w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu pierwsza składka od kwietnia 2018 r.wynosić będzie 75 zł. 
Wpłata pierwszej składki winna być dokonana równocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu oraz o wpis do rejestru i stwierdzenie prawa wykonywania zawodu po raz pierwszy lub ponownie, po jego utracie.

Składka dla lekarza weterynarii emeryta lub rencisty niewykonującego zawód lekarza weterynarii, po złożeniu stosownego wniosku i oświadczenia wynosić będzie od 1 kwietnia 2018 roku 0 zł. 

Cała treść uchwały w sprawie składki oraz uchwała budżetowa znajduje się na zielonym pasku po lewej stronie.

Kategoria: /