Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Komunikat Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - JPK dla potrzeb VAT

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT Izba Administracji Skarbowej w Katowicach wraz z Ministerstwem Finansów przygotowała następujące działania mające na celu ułatwienie mikroprzedsiębiorcom wypełnienie ciążącego na nich od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania JPK_VAT:
17 i 24 lutego (tj. soboty) b.r. w godz. od godz. 9:00 do godz. 13.00 we wszystkich urzędach skarbowych będą działały specjalne punkty potwierdzania profilu zaufanego eGO oraz punkty informacyjne JPK_VAT,
• 15 lutego b.r. (czwartek) o godz. 13:00 we wszystkich urzędach skarbowych na terenie województwa śląskiego zostaną zorganizowane szkolenia dla mikroprzesiębiorców dotyczące JPK_VAT,
• w dniach od 14 do 23 lutego b.r. na salach obsługi urzędów skarbowych będą uruchomione samodzielne punkty informacyjne, w których mikroprzesiębiorcy uzyskają praktyczne informacje dotyczące składania JPK_VAT.
Ponadto informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) będzie można uzyskać na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Dzwoniąc pod numery telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) i wybierając w systemie zapowiedzi numer 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), przydatnego również do prawidłowego złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ponadto Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Michał Kasprzak
Rzecznik prasowy / Kierownik Referatu
Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Kategoria: /