Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Komunikat - sprawozdania za odpady za rok 2017

Komunikat
w sprawie odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt

 

    Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach zakładów leczniczych dla zwierząt, a dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania sprawozdań w związku z wytwarzaniem w zakładach odpadów.
Za 2017r. należy sporządzić sprawozdania:
- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w terminie do 15 marca 2018r.
- sprawozdanie zawierające dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017r. - w terminie do 31 marca 2018r.
- raport  do Krajowej Bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - do końca lutego 2018r. (drogą elektroniczną)

Jednocześnie przypominamy, że nie nalicza się i nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2017r., a nalicza się opłaty i je wnosi w przypadku przekroczenia kwoty 800 zł za cały 2017r.

 

Zbiorcze zestwienie danych o rodzajach i ilościach odpadów

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=12&id=64720&id_menu=77

Opłaty za korzystanie ze środowiska

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=12&id=4&id_menu=77

Krajowa Baza o Emisjach

www.krajowabaza.kobize.pl

 

Kategoria: /