Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

PRZYPOMINAMY


Przypominamy o obowiązku złożenia w miesiącu lipcu do Urzędu Marszałkowskiego

informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za I półrocze 2012r.

Kategoria: /