Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Ocena i analiza ryzyka zawodowego

Komunikat

Przypominamy o obowiązku posiadania w zakładach leczniczych dla zwierząt indywidualnych opracowań - ocena i analiza ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy.
Indywidualne, niezbędne dla potrzeb i specyfiki naszych zakładów opracowania są dalej dostępne do uzyskania za pośrednictwem Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na wcześniej ustalonych zasadach.
Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udziela biuro Izby w godzinach pracy.

Prezes Rady ŚlIL-W

doc_small wniosek do pobrania

Od 01 lipca 2017 cena opracowania wynosi 86,10,oo zł (70 zł netto + 16,10 zł 23% VAT).

Wpłatę należy dokonać na następujący rachunek:
Studio Grafiki Reklamowej ASPECT Mirosław Sosna
ul. Żółkiewskiego 6/44
43-300 Bielsko-Biała
Rachunek nr : ING Bank Śląski 45 1050 1070 1000 0001 0184 6392

Kategoria: /