Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Komunikat - sprawozdania za odpady za rok 2018

Komunikat
w sprawie odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt

    Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach zakładów leczniczych dla zwierząt, a dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania sprawozdań w związku z wytwarzaniem w zakładach odpadów.
Za 2018r. należy sporządzić sprawozdania:
- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w terminie do 15 marca 2019r.
- sprawozdanie zawierające dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018r. - w terminie do 31 marca 2019r.
- raport  do Krajowej Bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - do końca lutego 2019r. (drogą elektroniczną)

Zbiorcze zestwienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz opłaty za korzystanie ze środowiska

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

Krajowa Baza o Emisjach

www.krajowabaza.kobize.pl

Kategoria: /