Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Rezygnacja z papierowej wersji "Życia Weterynaryjnego"

W związku z ustaleniami podjętymi na ostatnim, wrześniowym, posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wynikającymi z rosnącej ceny druku "Życia Weterynaryjnego" i dostępnością do jego wersji elektronicznej, prosimy lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o przesłanie na adres biura wniosku w przypadku chęci rezygnacji z papierowej wersji tegoż miesięcznika.

Wniosek można przesłać tradycyjną drogą pocztową, jako skan/zdjęcie dołączony do poczty elektronicznej bądź złożyć bezpośrednio w biurze izby.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zgłoszenia zmiany adresu korespondencyjnego, dwukrotny zwrot egzemplarza "Życia Weterynaryjnego" do Izby z tego powodu, będzie traktowane jako rezygnacja z jego otrzymywania.

Kategoria: /