Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Uwaga! Bardzo ważna sprawa!

22 września 2018 r. (sobota) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej weźmie udział w manifestacji organizowanej przez OPZZ,
która przejdzie ulicami Warszawy.

Będziemy protestować przeciwko niskim płacom w sferze budżetowej.

Wszyscy zgodzimy się, że nasze zarobki są skrajnie niskie wobec odpowiedzialności, jaka leży na naszych barkach, ogromu zadań, z którymi
na co dzień się mierzymy oraz trudu, jaki wkładamy w wykonywanie powierzonej nam pracy.
Wiemy już jak trudno jest sprawić, by nasze wynagrodzenia mogły wreszcie wzrosnąć. Pisma, spotkania, rozmowy, protesty - wszystko to było, ale potrzeba następnych działań.
Bez pokazywania naszej dezaprobaty,
bez nieustannego podkreślania, że nie zgadzamy się z takimi zarobkami nie będzie argumentów do podejmowania kolejnych starań o podwyżki.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć. Ważne jest każde wsparcie. Nie trzeba być członkiem Związku, wystarczy zatrudnienie w Inspekcji Weterynaryjnej (zatrudnienie każdego szczebla: w powiatowych i wojewódzkich inspektoratach weterynarii, w Głównym Inspektoracie Weterynarii, w granicznych inspektoratach weterynarii, w zakładach higieny weterynaryjnej, umowa zlecenie na wykonywanie czynności w imieniu IW).

Przyłącz się! Wnieś swój wkład w poprawę naszych warunków pracy!

W imieniu OZZPIW lek. wet. Sara Meskel

Kategoria: /