Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Odbiór zaświadczeń PWZ na czerpanym papierze.

Przypominamy lekarzom weterynarii, którzy nie odebrali zaświadczeń PWZ na czerpanym papierze, że można je otrzymać wyłącznie podczas uroczystości izbowych, w obecności sztandaru - w przypadku naszej Izby są to Święto Lekarzy Weterynarii lub Zjazd. Najbliższa okazja do odebrania zaświadczenia to będzie Zjazd Lekarzy Weterynarii, planowany na marzec 2019r.

Kategoria: /