Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Praca Kolegi lek. wet. Mieczysława Hławiczki znów doceniona.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłosił kolejną edycję Dorocznej Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta w następujących kategoriach:
• najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa;
• najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa;
• Człowiek Roku Polskich Lasów
Jednym z laureatów konkursu został lek. wet. Mieczysław Hławiczka, za działalność popularyzującą model ochrony przyrody w polskich lasach w aspekcie restytucji, hodowli i ochrony żubra.

Prezes i Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie Koledze GRATULUJĄ wyróżnienia!!!

Kategoria: /