Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Odbiór zaświadczeń PWZ na czerpanym papierze.

Lekarzy weterynarii, którzy nie odebrali zaświadczeń PWZ na czerpanym papierze, prosimy o zgłoszanie chęci ich odbioru podczas obchodów tegorocznego Święta Lekarzy Weterynarii w Chorzowie 29.09.2018r. na Stadionie Śląskim do biura Izby (telefonicznie, mailowo, osobiście) do 10 września br,. Zaświadczenia te można otrzymać wyłącznie podczas uroczystości izbowych, w obecności sztandaru - w przypadku naszej Izby są to Święto Lekarzy Weterynarii lub Zjazd.

Zaproszenie na Koncert w AM Katowice, 26.09.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym na dzień 26 września br. spotkaniem członków Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz uroczystym koncertem w Akademii Muzycznej w Katowicach, prosimy chętnych członków naszej Izby o zgłaszanie do biura Izby chęci uczestnictwa w tym koncercie, w terminie nieprzekraczającym dnia 10 września br. Jak przekazał nam obecny Prezes Śląskiego Forum - na chwilę obecną nie zostały ustalone żadne limity miejsc dla poszczególnych Samorządów. Jednak w przypadku bardzo dużej ilości chętnych osób, bilety będą reglamentowane.

Poniżej znajduje się program koncertu.

program

UWAGA! Dotyczy wpłat na konto.

W związku z nagminnie powtarzającymi się pomyłkami polegającymi na dokonywaniu wszelkich wpłat - składek członkowskich, opłat za paszporty czy dotyczące zlz, bądź składki na ubezpieczenie na życie - na konto Fundacji SENIOR w Warszawie przypominamy, że Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Katowicach posiada tylko jedno konto w ING Bank Śląski S.A. numer:

47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

i na to konto prosimy wpłacać określone sumy, w tytule wpisując nazwisko i imię lekarza, za którego wpłacana jest składka, lub numer zamówienia paszportowego, lub informację, czy jest to wpis do ewidencji zlz czy zmiana, a ubezpieczenie w grupowym ubezpieczeniu na życie - że jest to składka ubezpieczeniowa.