Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Pismo GLW do lekarzy weterynarii leczących konie.

W związku z otrzymanym od Głównego Lekarza Weterynarii pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. sygn. GIWz-401-122/2018 (1) dot. ankiety dla lekarzy weterynarii, którzy zajmują się diagnostyką i leczeniem koni przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego uprzejmie prosimy o jej wypełnienie  przez zainteresowanych lekarzy weterynarii .
Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia wypełnienia ww. ankiety HERCA przygotowała specjalny interfejs w języku polskim, dostępny pod linkiem:
https://sv.surveymonkey.com/r/RQ9Q7RB

pdf smallpismo GLW

Informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych po zmianach wprowadzanych przez rozporządzenie RODO.

Poniżej zamieszczamy opracowanie dotyczące zmian w ochronie danych osobowych jakie przyniesie wejście w życie 25 maja br. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L.119, s.1) czyli RODO.

pdf small opracowanie

UWAGA - Fałszywy lekarz weterynarii!!!

04.04.2018r. otrzymaliśmy zawiadomienie, że na terenie Śląska i Opolszczyzny swoje nielegalne praktyki prowadzi Pan D.Z...... z Zabrza, posiada z niewiadomego źródła lekarstwa, może posługiwać się pieczątkami na nazwiska lekarzy weterynarii, bądź też swoją z napisem "dr", ma również świadectwa szczepień przeciwko wściekliźnie in blanco z pieczątką i podpisem lekarz weterynarii. Posiada wizytówki, z których wynika, że jest lekarzem weterynarii, za którego też się podaje. Posługuje się zastrzeżonym znakiem "lekarz weterynarii" ze stylizowanym wężem i litera V z wkomponowanym napisem "Dr Z........ przyjmuje 24 h".Osoba ta jest uczniem technikum weterynaryjnego w Zabrzu, którego jeszcze nie ukończył. Informacja ta jest ostrzeżeniem dla ew. przyszłych pracodawców lub klientów.

Ze względu na fakt, iz ten Pan nie jest lekarzem weterynarii, sprawę zgłosiliśmy do organów ścigania.

 

"Polska bezgotówkowa" - w biurze Śl.I.L-W. zapłacisz kartą.

Informujemy, że od dziś tj. 04.04.2018r. w biurze Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zainstalowany został terminal płatniczy i można dokonywać wszelkich transakcji - opłacać składki członkowskie, wnosić opłaty za paszporty, dokonywać wpłat za wpis zlz do ewidencji czy za zmiany w ewidencji - za pomocą kart płatniczych.

Reminiscencje pozjazdowe - od 1 kwietnia 2018r. składka 45 zł

Informujemy, że Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z wyborami uzupełniającymi  odbył się 10 marca 2018r. w Domu Lekarza w Katowicach. Zjazd udzielił Radzie Śl.I.L-W. absolutorium.

Obecnych na Zjeździe było 55 delegatów (58,51%), tak więc Zjazd był ważny i uprawniony do podejmowania uchwał i dokonywania wyborów.

W związku z powyższym na zastępcę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostal wybrany lek. wet. Krzysztof Sikorski - GRATULUJEMY!

Ponadto Zjazd podjął między innymi uchwałę nr 7/2018 w sprawie składki na okres od IV 2018 do III 2019, z której wynika, że od 1 kwietnia 2018r. składka członkowska wynosić będzie 45 zł miesięcznie. Składka za dany miesiąc winna być dokonana do 10-go następnego miesiąca

Dla lekarzy weterynarii wpisujących się do rejestru Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i uzyskujących prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy lub ponownie po jego utracie pierwsza składka  od kwietnia 2018 r. wynosić będzie 150 zł. 

Dla lekarzy weterytnarii wpisujących się do rejestru lekarzy weterynarii w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu pierwsza składka od kwietnia 2018 r.wynosić będzie 75 zł. 
Wpłata pierwszej składki winna być dokonana równocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu oraz o wpis do rejestru i stwierdzenie prawa wykonywania zawodu po raz pierwszy lub ponownie, po jego utracie.

Składka dla lekarza weterynarii emeryta lub rencisty niewykonującego zawód lekarza weterynarii, po złożeniu stosownego wniosku i oświadczenia wynosić będzie od 1 kwietnia 2018 roku 0 zł. 

Cała treść uchwały w sprawie składki oraz uchwała budżetowa znajduje się na zielonym pasku po lewej stronie.