Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Wzory wniosków

Uwaga!

W celu ułatwienia załatwiania wszelkich spraw administracyjnych dotyczących przynależności do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz wykonywania zawodu lekarza weterynarii w zakładce "Dokumnety do pobrania" znajdują się podzakładki, a w nich wzory między innymi wniosków w sprawie zmiany nazwiska, adresu, miejsca wykonywania zawodu, o zaświadczenie PWZ, o wypis z ewidencji, zmiany upoważnienia do wystawiania paszportów, zrzeczenia się PWZ i inne. 

Komunikat - sprawozdania za odpady za rok 2018

Komunikat
w sprawie odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt

    Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach zakładów leczniczych dla zwierząt, a dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania sprawozdań w związku z wytwarzaniem w zakładach odpadów.
Za 2018r. należy sporządzić sprawozdania:
- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w terminie do 15 marca 2019r.
- sprawozdanie zawierające dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018r. - w terminie do 31 marca 2019r.
- raport  do Krajowej Bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - do końca lutego 2019r. (drogą elektroniczną)

Zbiorcze zestwienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz opłaty za korzystanie ze środowiska

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

Krajowa Baza o Emisjach

www.krajowabaza.kobize.pl

Komunikat nr 3 w sprawie wycieczki do Lwowa - paszport, szczepienia i inne ważne informacje

Wszystkim chętnym zapisanym na wycieczkę do Lwowa lub zamierzającym się zapisać przypominamy i radzimy:

1. Przy wjeździe do Ukrainy obowiązuje paszport, który musi być ważny jeszcze minimum przez 3 miesiące. Podobnie jest z wyjazdem z Ukrainy. Dlatego przed wyjazdem prosimy sprawdzić swój paszport!

2. Istnieje zapis prawny wymagający od obcokrajowców posiadania środków na zabezpieczenie ich pobytu do 5 dni na Ukrainie, w kwocie 400 euro. Urzędnicy na granicy mają prawo egzekwować ten przepis i sprawdzić czy posiadamy taką kwotę. W praktyce przepis jest martwy, niemniej trzeba mieć ze sobą albo złotówki do wymiany na miejscu, albo euro albo dolary amerykańskie.

3. Stan sanitarny kraju nie jest najlepszy. Turystom zaleca się zabranie ze sobą leków na żołądek. Nie należy pić wody z kranu. Corocznie odnotowuje się wzrost zachorowań na gruźlicę i AIDS, a w ostatnim okresie na odrę. Okresowo, głównie latem, szczególnie w południowych regionach Ukrainy, występują ogniska zapalne żółtaczki i duru brzusznego. W regionach północnych utrzymuje się podwyższony poziom promieniowania po katastrofie w Czarnobylu. Wyposażenie szpitali państwowych jest bardzo złe. Każdy pacjent musi sam płacić za leki, a cudzoziemiec także za opiekę lekarską. - Prosimy sprawdzić swoje szczepienia, przebyte choroby (odra jest generalnie chorobą samoograniczającą się, której przechorowanie pozostawia trwałą odporność. Powtórne zachorowania na odrę występują niezmiernie rzadko), przygotować i zabrać ze sobą leki na dolegliwości żołądkowe.

4. Podróżny wyjeżdżający z Polski za granicę może zabrać ze sobą jedynie produkty lecznicze na własny użytek, w ilościach potrzebnych na czas podróży i pobytu za granicą (szczegółowe normy ilościowe określają przepisy poszczególnych krajów). W przypadku niektórych leków, np. insuliny aplikowanej w formie iniekcji, należy zabrać ze sobą odpowiedni dokument, wystawiony przez lekarza prowadzącego, który swoim podpisem potwierdza chorobę podróżnego, przyjmowane przez niego leki i konieczność używania strzykawek, aplikatora, czy innych instrumentów medycznych. Najlepiej, aby ten dokument przetłumaczony był na język kraju, do którego podróżny się wybiera.

4.Całodobowy telefon alarmowy dla obywateli RP przebywających w Lwowskim Okręgu Konsularnym. Lwowski Okręg Konsularny obejmuje obwód Lwowski, Iwano-Frankowski i Zakarpacki.
– w razie nagłych wypadków losowych (aresztowanie, wypadki drogowe, kradzież dokumentów itp.)
+38 095 2600 200 (z zagranicy, z zagranicznego telefonu na Ukrainie),
095 2600 200 (z ukraińskiego numeru telefonu)

5. Pozostałe ważne informacje można znaleźć na stronach:

https://ukrainamarcina.pl/wyjazd-na-ukraine-przewodnik-po-ukrainie/
https://granica.gov.pl/faq.php
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina