Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

RUSZA AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński 13 lutego postanowił przyjąć zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności. Wczoraj w ogólnopolskim dzienniku ukazało się wymagane prawem ogłoszenie w tej sprawie.
Oznacza to, że samorząd lekarzy weterynarii może rozpocząć akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Bezpieczeństwa. – Stoimy dziś przed ogromnym wyzwaniem zebrania 100 tysięcy podpisów. Apeluje do wszystkich członków samorządów o wykazanie aktywności i inicjatywy. Zbierajmy podpisy wśród swoich rodzin, znajomych, współpracowników oraz klientów. Udowodnijmy, że jesteśmy siłą, z którą trzeba się liczyć – powiedział Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.


Decyzją Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w mediach społecznościowych rozpocznie się szeroko zakrojona akcja medialna. W Internecie pojawią się filmy i banery reklamowe wzywającą do poparcia projektu ustawy. W tym samym celu wydrukowanych zostało również kilkadziesiąt tysięcy ulotek oraz plakatów.
Na potrzeby kampanii medialnej działa również strona internetowa www.bezpieczna-zywnośc.pl. Pod adresem http://bezpieczna-zywnosc.pl/zbieraj-podpisy/ znajdą Państwo treść obywatelskiego projektu ustawy, a także wzór list do zbierania podpisów, które można ściągnąć na komputer i wydrukować.

Poniżej:

pdf small projekt ustawy

doc small argumenty za podpisaniem

pdf small apel KRL-W

doc small zasady zbierania podpisów

xls small wzór listy do zbierania podpisów

Prosimy oryginalne listy z podpisami dostarczyć do biura Śl.I.L-W. Pierwszą partie list, w celu weryfikacji podpisów mamy wysłać do KIL-W do 20 marca 2017. Z terenu działania Śl.I.L-W. powinnismy zebrać nie mniej niz 8379 podpisów.

Drugie terminy i miejsca zebrań wyborczych

Ustala się następujące drugie terminy i miejsca zebrań wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W., w rejonach gdzie nie uczestniczyła połowa jej członków i zebranie się nie odbyło :


-    28.02.2017, siedziba Śl.I.L-W, Katowice, ul. Walecznych 4, godz. 10.00  dla rejonu nr 17 (Żywiec-Ziemski)
-    28.02.2017, siedziba Śl.I.L-W, Katowice, ul. Walecznych 4, godz. 11.00 dla rejonu nr 10 (Pszczyna-Ziemski)
-    28.02.2017, WIW Katowice, ul. Brynowska 25 a, godz. 12.30 dla rejonu nr 26 (Katowice-Grodzki)

 

Zaproszenie na Warsztaty Dermatologiczne PSLWMZ, Ustroń 04-05 marca 2017

dermatologia baner 500px

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna objęła patronatem Warsztaty Dermatologiczne PSLWMZ w Ustroniu, które odbędą się w dniach 04-05 marca 2017r.,  program warsztatów http://www.pslwmz.pl/sekcje-pslwmz/sekcja-cytologii-pslwmz-2/85-xiii-warsztaty-dermatologiczne-pslwmz

W biurze Śl.I.L-W. zostały rozlosowania dwie, zasponsorowane przez Izbę, wejściówki na warsztaty obejmujące udział w dwóch dniach szkolenia, obiady, bankiet oraz udział w kuligu w Wiśle Czarne wśród 25 członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w warsztatach. 07 lutego podczas dyżuru Prezesa Rady Śl.I.L-W. odbyło się losowanie. Komisja, w skład której wchodził Prezes Rady Śl.I.L-W, kierownik biura, pracownice biura i lekarz weterynarii członek Śl.I.L-W. wylosowała losy o numerach 9 i 25. Zwycięzcami losowania, a co za tym idzie ufundowane przez Śląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wejściówki otrzymują:

KATARZYNA WOJTYCZKA

DOROTA BIK

Gratulujemy!

Komunikat - sprawozdania za odpady za rok 2016

Komunikat
w sprawie odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt

 

    Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach zakładów leczniczych dla zwierząt, a dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania sprawozdań w związku z wytwarzaniem w zakładach odpadów.
Za 2016r. należy sporządzić sprawozdania:
- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w terminie do 15 marca 2017r.
- sprawozdanie zawierające dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016r. - w terminie do 31 marca 2017r.
- raport  do Krajowej Bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - do końca lutego 2017r. (drogą elektroniczną)

Jednocześnie przypominamy, że nie nalicza się i nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2016r., a nalicza się opłaty i je wnosi w przypadku przekroczenia kwoty 800 zł za cały 2016r.

Zmiany w sprawozdawczości!!!

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Zwolnienie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczy sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2016.
W przypadku, gdy nawet jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska.
Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do sprawozdań za okresy od II półrocza 2011 r. do 2015 r.

 

Zbiorcze zestwienie danych o rodzajach i ilościach odpadów

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=22&grupaj=12

Opłaty za korzystanie ze środowiska

https://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12

Krajowa Baza o Emisjach

www.krajowabaza.kobize.pl

 

Zaproszenie na I Bal Karnawałowy Śląskiego Forum

ŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO skupiające przedstawicieli 19 organizacji samorządowych z województwa śląskiego zaprasza na:

I BAL ŚLĄSKIEGO FORUM

Termin: 25.II.2017 r.

Miejsce: hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

Koszt: 600 zł od pary (3 kolacje, lampka szampana, 3 lampki wina, oprawa muzyczna), możliwość noclegu w preferencyjnej cenie

Zapisy na bal przyjmowane są pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciuCiaSrqKqA5iVjg7V3nGw2wwG6NsvbpJasbo6yQlYR9pHA/viewform?embedded=true

Więcej informacji pod numerem telefonu: 601190224

Liczba miejsc ograniczona, o udziale w balu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia.