Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Marcowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Marcowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W odbędzie się 06 marca 2018r. (wtorek)

Dokumenty, wnioski i sprawy, które powinny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać (przesyłać) do dnia 27 lutego 2018r.

1% podatku na Fundację Lekarzy Weterynarii "Senior"

Jak co roku, w imieniu Zarządu Fundacji, zachęcamy do odpisu 1 % podatku na rzecz Fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior" przy okazji składania rocznego rozliczenia finansowego PIT za rok 2017.

Fundacja przede wszystkim niesie pomoc Koleżankom i Kolegom - lekarzom weterynarii, w całej Polsce, w sytuacjach dotkliwych chorób i zdarzających się nieszczęść życiowych. Dane dotyczące konta oraz numer KRS znajduje się w prawym górnym polu na naszej stronie inetrnetowej.

Komunikat Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - JPK dla potrzeb VAT

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT Izba Administracji Skarbowej w Katowicach wraz z Ministerstwem Finansów przygotowała następujące działania mające na celu ułatwienie mikroprzedsiębiorcom wypełnienie ciążącego na nich od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania JPK_VAT:
17 i 24 lutego (tj. soboty) b.r. w godz. od godz. 9:00 do godz. 13.00 we wszystkich urzędach skarbowych będą działały specjalne punkty potwierdzania profilu zaufanego eGO oraz punkty informacyjne JPK_VAT,
• 15 lutego b.r. (czwartek) o godz. 13:00 we wszystkich urzędach skarbowych na terenie województwa śląskiego zostaną zorganizowane szkolenia dla mikroprzesiębiorców dotyczące JPK_VAT,
• w dniach od 14 do 23 lutego b.r. na salach obsługi urzędów skarbowych będą uruchomione samodzielne punkty informacyjne, w których mikroprzesiębiorcy uzyskają praktyczne informacje dotyczące składania JPK_VAT.
Ponadto informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) będzie można uzyskać na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Dzwoniąc pod numery telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) i wybierając w systemie zapowiedzi numer 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), przydatnego również do prawidłowego złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ponadto Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Michał Kasprzak
Rzecznik prasowy / Kierownik Referatu
Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Apel lekarzy weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej

APEL
Szanowni Koleżanki i Koledzy – pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej


Uważamy, że nadszedł czas aby wziąć we własne ręce sprawy dotyczące wynagrodzeń, jakie otrzymujemy za pracę w IW. Kwestia wynagrodzenia za pracę to temat, którego nie można unikać. Zastanawiamy się często, czy wyłącznie pensja pracownika IW pozwoliłaby godnie żyć. Jak wszyscy wiemy praca w naszej instytucji jest wielopłaszczyznowa i bardzo specyficzna. Chronimy zdrowie ludzi i zwierząt, czuwając nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, rozprzestrzenianiem groźnych chorób zakaźnych, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, a także niebezpiecznych dla stabilności gospodarczej naszego kraju. Niestety, kwestia wynagrodzeń za tą pracę to temat nie rozwiązany od wielu lat. Podejmijmy więc wspólne działanie, które zrodziło się oddolnie i pozostawmy ślad, że aktualna sytuacja nie jest przez nas akceptowana. Niech każdy pracownik powiatowych, wojewódzkich (wliczając ZHW), granicznych inspektoratów weterynarii oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii, który uważa, że jego wynagrodzenie nie jest adekwatne do jego pracy, wykształcenia, doświadczenia itp. ZŁOŻY DO SWOJEGO SZEFA WNIOSEK O WZROST WYNAGRODZENIA. Niech nasze wnioski popłyną dalej i będą dowodem, że nie chcemy dłużej milczeć w tej sprawie. Tylko razem będziemy mogli coś osiągnąć. Bardzo liczymy na odzew jak największej ilości pracowników IW.

lekarze weterynarii IW