Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Reminiscencje pozjazdowe - od 1 kwietnia 2018r. składka 45 zł

Informujemy, że Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z wyborami uzupełniającymi  odbył się 10 marca 2018r. w Domu Lekarza w Katowicach. Zjazd udzielił Radzie Śl.I.L-W. absolutorium.

Obecnych na Zjeździe było 55 delegatów (58,51%), tak więc Zjazd był ważny i uprawniony do podejmowania uchwał i dokonywania wyborów.

W związku z powyższym na zastępcę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostal wybrany lek. wet. Krzysztof Sikorski - GRATULUJEMY!

Ponadto Zjazd podjął między innymi uchwałę nr 7/2018 w sprawie składki na okres od IV 2018 do III 2019, z której wynika, że od 1 kwietnia 2018r. składka członkowska wynosić będzie 45 zł miesięcznie. Składka za dany miesiąc winna być dokonana do 10-go następnego miesiąca

Dla lekarzy weterynarii wpisujących się do rejestru Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i uzyskujących prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy lub ponownie po jego utracie pierwsza składka  od kwietnia 2018 r. wynosić będzie 150 zł. 

Dla lekarzy weterytnarii wpisujących się do rejestru lekarzy weterynarii w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu pierwsza składka od kwietnia 2018 r.wynosić będzie 75 zł. 
Wpłata pierwszej składki winna być dokonana równocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu oraz o wpis do rejestru i stwierdzenie prawa wykonywania zawodu po raz pierwszy lub ponownie, po jego utracie.

Składka dla lekarza weterynarii emeryta lub rencisty niewykonującego zawód lekarza weterynarii, po złożeniu stosownego wniosku i oświadczenia wynosić będzie od 1 kwietnia 2018 roku 0 zł. 

Cała treść uchwały w sprawie składki oraz uchwała budżetowa znajduje się na zielonym pasku po lewej stronie.

List otwarty pracowników IW

W załączeniu przedstawiamy List otwarty pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, napisany wspólnymi siłami członków Forum IW. Pismo to trafić ma do strony rządowej, posłów, senatorów, mediów oraz wszędzie tam, gdzie nasz głos powinien być usłyszany. Apelujemy, aby w tym ciężkim dla nas okresie, związanym z ASF, wszyscy pracownicy Inspekcji zjednoczyli się i pokazali swoją solidarność w walce o godziwe wynagrodzenie i warunki pracy. Potrafiliśmy to już zrobić w przypadku wniosków. WALKA trwa. Dlatego załączamy również listę, na której prosimy zbierać podpisy, wśród wszystkich pracowników, którzy zgadzają się z tą inicjatywą i oczekują wzrostu wysokości pensji za swoją pracę w IW. Z związku ze zbliżającym się okresem rozpoczęcia realizacji dodatkowych kontroli bioasekuracji (01.04.2018 r.), prosimy o jak najszybsze zebranie podpisów oraz odesłanie zeskanowanej listy poparcia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inicjatorzy Akcji

list otwarty

lista podpisów

Kwietniowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Kwietniowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W odbędzie się 10 kwietnia 2018r. (wtorek)

Dokumenty, wnioski i sprawy, które powinny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać (przesyłać) do dnia 3 kwietnia 2018r.

1% podatku na Fundację Lekarzy Weterynarii "Senior"

Jak co roku, w imieniu Zarządu Fundacji, zachęcamy do odpisu 1 % podatku na rzecz Fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior" przy okazji składania rocznego rozliczenia finansowego PIT za rok 2017.

Fundacja przede wszystkim niesie pomoc Koleżankom i Kolegom - lekarzom weterynarii, w całej Polsce, w sytuacjach dotkliwych chorób i zdarzających się nieszczęść życiowych. Dane dotyczące konta oraz numer KRS znajduje się w prawym górnym polu na naszej stronie inetrnetowej.

Komunikat - sprawozdania za odpady za rok 2017

Komunikat
w sprawie odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt

 

    Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach zakładów leczniczych dla zwierząt, a dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania sprawozdań w związku z wytwarzaniem w zakładach odpadów.
Za 2017r. należy sporządzić sprawozdania:
- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w terminie do 15 marca 2018r.
- sprawozdanie zawierające dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017r. - w terminie do 31 marca 2018r.
- raport  do Krajowej Bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - do końca lutego 2018r. (drogą elektroniczną)

Jednocześnie przypominamy, że nie nalicza się i nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2017r., a nalicza się opłaty i je wnosi w przypadku przekroczenia kwoty 800 zł za cały 2017r.

 

Zbiorcze zestwienie danych o rodzajach i ilościach odpadów

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=12&id=64720&id_menu=77

Opłaty za korzystanie ze środowiska

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=12&id=4&id_menu=77

Krajowa Baza o Emisjach

www.krajowabaza.kobize.pl