Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Najbliższe posiedzenie Rady Śl.I.L-W. VII kadencji

Z przyczyn od nas niezależnych (zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na 9-10 maja 2017r.)
najbliższe posiedzenie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  w 2017r. przełożone  zostało na:

11 maja 2017r.

Dokumenty i wnioski, które mają być rozpatrzone na tym posiedzeniu można składać do dnia 08 maja 2017r.

Sprawozdanie z przebiegu Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego VII kadencji Śl.I.L-W


W sobotę 25 marca  2016 roku Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym zainaugurowaliśmy VII kadencję pracy w samorządzie. W Domu Lekarza w Katowicach odbył się Zjazd, na którym wybraliśmy nowe władze naszej izby oraz wytyczyliśmy kierunki pracy na kolejne 4 lata.
Na Zjeździe mieliśmy zaszczyt gościć spoza naszego samorządu Panią Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Annę Janik, Pana Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej dra Jacka Kozakiewicza, Pana Prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej dra Piotra Brukiewicza, naszą Panią Broker mgr Barbarę Karpińską. Gościliśmy również zastępcę Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Andrzeja Bernackiego oraz Wiceprezesa Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dra Roberta Karczmarczyka. Zacni goście przekazali zebranym serdeczne pozdrowienia oraz życzyli owocnych obrad i trafnych wyborów. Spośród zaproszonych niedelegatów Powiatowych Lekarzy Weterynarii z naszego terenu obecna była lek. wet. Ewa Fidler-Kwiatek z Żywca i lek. wet. Adam Drewniok z Tarnowskich Gór, a także koledzy pracujący w VI kadencji – lek. wet. Adam Paszek (Pszczyna) i lek. wet. Tadeusz Hapeta (Tychy). Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował Prezes Rady lek. wet. Jacek Łukaszewicz. Prezes w swoim wystąpieniu przedstawił nam działania KRL-W na arenie międzynarodowej oraz w kraju. Priorytetem jest obecnie zebranie 100000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności, oraz aktywny udział w pracach sejmowych nad ustawą o obowiązkowej identyfikacji zwierząt towarzyszących. Sprawy idą w dobrym kierunku i jak zakończą się po naszej myśli, to lekarze weterynarii będą „chipowali” wszystkie psy, a może i koty w zlz-etach i wprowadzali ich dane do systemu komputerowego administrowanego przez KRL-W.
W pierwszej części dokonaliśmy wyborów na stanowisko Prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W czasie przerwy Komisja Skrutacyjna liczyła głosy. Tutaj nie doświadczyliśmy żadnych niespodzianek i na kolejną kadencję wybrani zostali koledzy lek. wet. Krzysztof Orlik -Prezes oraz lek. wet. Piotr Ścigała -ROZ.

Przerwę kawową sponsorował ING Bank Śląski Lease, który w materiałach przekazał nam bardzo korzystne warunki leasingu dla wszystkich lekarzy weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

banerek ing weterynaria
W dalszej części obrad wybraliśmy pozostałe organy naszej izby – 6 zastępców ROZ, 9 członków Sądu Śl.I.L-W, trzyosobową Komisję Rewizyjną oraz 24 delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.
W czwartek 30 marca 2017 roku wybrani przedstawiciele organów Śl.I.L-W. na pierwszym posiedzeniu Rady wybrali spośród siebie członków Prezydium - Wiceprezesem został wybrany lek. wet. Ireneusz Gewald, Sekretarzem - lek. wet. Mariusz Grzesiczek, Skarbnikiem - lek. wet. Zbigniew Krysztofiak, członkami Prezydium zostali lek. wet. Andrzej Franiczek i lek. wet. Jordan Zawadzki. Rzecznicy wybrali na I zastepcę ROZ lek. wet. Ziemowita Kudłę. Sędziowie wybrali na kolejną kadencję jako Przewodniczącego lek. wet. Jana Skrzypca, a Wiceprzewodniczącego dra Zbigniewa Blimke. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została lek. wet. Karolina Michalec, a Jej zastępcą lek. wet. Katarzyna Dudzińska-Salamon. Ponadto członkowie Rady powołali Komisje Stałe: ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki, ds. Inspekcji Weterynaryjnej, Finansowo-Gospodarczą i Samopomocy Koleżeńskie, Komisję Etyki, Deontologii i Historii Zawodu oraz Komisję ds. Szkoleń, Edukacji i Integracji, które będą pracowały w VII kadencji.

Kończymy zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o PIŻiW

Prosimy o nadsyłanie list  z podpisami pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności do biura Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do dnia 09.05.2017r. (ostateczny termin)

W dniu następnym oryginalne listy musimy przesłać do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Prosimy więc o możliwie terminowe przekazanie podpisanych list.


Laureat tegorocznej Honorowej Nagrody Chirona - członek Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W dniu 22 kwietnia 2017r. odczast VET-Targów w Łodzi została wręczona statuetka Złotego Chirona dr.Zbigniewowi Blimke.

Dla zainteresowanych przedstawiamy sylwetkę laureata:

Dr n. wet. Zbigniew Blimke
Urodzony 02.07.1958 w Krakowie. Studia ukończył w 1982 na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany zawodowo z Ziemią Cieszyńską. Pracował w PZLZ Cieszyn, Wisła i Brenna. W tej ostatniej lecznicy jako Kierownik. Od 1990 roku prowadzi prywatna praktykę weterynaryjną w Ustroniu. Obecnie w swojej Przychodni Weterynaryjnej zatrudnia jednego lekarza weterynarii. Od 2005 roku posiada tytuł specjalisty chorób psów i kotów. W 1988 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych za pracę pt. „Wybrane aspekty kliniczne i epidemiologiczne ropnych zmian skórnych u psów ”.
Od kilkunastu lat pasjonat dermatologii weterynaryjnej małych zwierząt. Pomysłodawca międzynarodowych szkoleń z zakresu dermatologii małych zwierząt dla lekarzy weterynarii pt. „ Warsztaty Dermatologiczne”, które przez kilka lat /1997 i 2004-2009/ organizował w Ustroniu w ramach Sekcji Dermatologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (w skrócie PSLWMZ) - przez 3 lat był Przewodniczącym tej Sekcji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt w Lublinie. Od 2007 roku członek Zarządu PSLWMZ. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Sekretarza, 2010-2013 był Prezesem Elektem tego Stowarzyszenia a od 2013 roku pełni funkcję Prezesa tej organizacji. W ramach pracy w PSLWMZ współorganizował 7 Kongresów Stowarzyszenia: w Lublinie (2009), Wiśle (2008), Warszawie (2010-2015) i w Łodzi (2016). Są to największe coroczne imprezy szkoleniowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt w kraju i w tej części Europy. W ostatnim Kongresie w 2016r. w Łodzi uczestniczyło ok. 1400 osób.
W latach 2010-2016 reprezentował PSLWMZ w Europejskim Stowarzyszeniu Lekarzy Weterynarii Zwierząt Towarzyszących - FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations).
Członek komitetu organizacyjnego Światowego (WSAWA) i Europejskiego (FECAVA) Kongresu Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt w Polsce w 2020 roku.
Aktywnie działa również na rzecz samorządu zawodowego lekarzy weterynarii. Od 2001 roku członek Sądu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a od 2005 do teraz (do 2017roku) Wiceprzewodniczący tego Sądu. Od 2009 roku delegat na VII, VIII i IX Zjazd Krajowy.
Autor kilkunastu artykułów z zakresu dermatologii małych zwierząt. Jest członkiem Rady Naukowej ds. dermatologii kampanii na rzecz zdrowej skóry u psów i kotów „Co możemy razem wskórać”, której partnerem jest firma Royal, a która zrzesza lekarzy praktyków zajmujących się dermatologią małych zwierząt w Polsce. Celem Rady jest propagowanie wiedzy dermatologicznej w Polsce, ocena epizootiologiczna  dynamiki występowania chorób dermatologicznych małych zwierząt oraz edukacja właścicieli zwierząt.   Jest współautorem Raportu Dermatologicznego jaki powstał w 2013 roku ramach działalności tej Rady. Na stałe współpracuje z czasopismem „ Cztery łapy” pisząc porady dla właścicieli zwierząt. Co roku przyjmuje studentów na praktyki weterynaryjne.

blimke choiron