Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Wakacyjny czas pracy biura Śl.I.L-W.

Informujemy, że w miesiącach lipiec i sierpień biuro Śl.I.L-W. czynne jest codziennie, 
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 14.00

Obchody Święta Lekarzy Weterynarii - 29.09.2018r.

Jak co roku, Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej planuje zorganizować uroczyste obchody Święta Lekarzy Weterynarii połączone z wręczeniem zaświadczeń prawo wykonywania zawodu tegorocznym absolwentom, oraz tym którzy takiego prawa wykonywania zawodu na czerpanym papierze nie odebrali.

W tym roku planujemy zorganizować obchody w sobotę 29 września 2018r. na sali konferencyjnej Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W programie obchodów oprócz części oficjalnej i poczęstunku zaplanowane jest zwiedzanie Stadionu Śląskiego oraz skorzystanie z wszystkich atrakcji jakie oferuje Park Śląski (zwiedzanie ZOO, parku etnograficznego, przejazd kolejką ELKA, skorzystanie z urządzeń i atrakcji Legendii). Każdy z uczestników otrzyma bilet na wszystkie te atrakcje do wykorzystania do 30.09.2018r. 

W związku z tym, iż musimy zakupić odpowiednią ilośc biletów i zgłosić ilość osób, które będą uczestniczyć w części oficjalnej i korzystać z oferowanych atrakcji, w nieprzekraczalnym terminie od 22 sierpnia do 10 września będą rozprowadzane wejściówki (dla lekarzy weterynarii i ich najbliższej rodziny - małżonkowie, partnerzy, dzieci, wnuki), za zwrotna kaucją 10 zł za wejściówkę, przez członków Rady Śl.I.L-W oraz będą one do nabycia w biurze Izby. Po terminie wyznaczonym powyżej wejściówki nie będa rozprowadzane. 

Zaproszenie na Koncert w AM Katowice, 26.09.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym na dzień 26 września br. spotkaniem członków Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz uroczystym koncertem w Akademii Muzycznej w Katowicach, prosimy chętnych członków naszej Izby o zgłaszanie do biura Izby chęci uczestnictwa w tym koncercie, w terminie nieprzekraczającym dnia 10 września br. Jak przekazał nam obecny Prezes Śląskiego Forum - na chwilę obecną nie zostały ustalone żadne limity miejsc dla poszczególnych Samorządów. Jednak w przypadku bardzo dużej ilości chętnych osób, bilety będą reglamentowane.

Poniżej znajduje się program koncertu.

program

Termin wakacyjnego posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Wakacyjne posiedzenie Rady Śl.I.L-W. odbędzie sie 21 sierpnia 2018r. (wtorek).

Dokumenty, pisma i sprawy, które winny być rozpatrzone podczas tego posiedzenie prosimy składać w biurze Izby (przesyłać na adres Izby) do 14.08.2018r.